Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/09 kl 01 66 23 89 88
21/09 kl 02 70 24 94 99
21/09 kl 03 71 25 96 102
21/09 kl 04 67 26 93 94
21/09 kl 05 61 27 88 83
21/09 kl 06 54 26 80 73
21/09 kl 07 49 26 75 66
21/09 kl 08 46 27 73 67
21/09 kl 09 46 28 74 74
21/09 kl 10 49 29 78 80
21/09 kl 11 54 30 84 87
21/09 kl 12 60 30 90 98
21/09 kl 13 66 28 94 114
21/09 kl 14 71 24 95 116
21/09 kl 15 72 20 92 105
21/09 kl 16 70 18 88 -
21/09 kl 17 63 19 82 -
21/09 kl 18 56 24 80 -
21/09 kl 19 50 31 81 -
21/09 kl 20 46 36 82 -
21/09 kl 21 44 39 83 -
21/09 kl 22 46 40 86 -
21/09 kl 23 50 40 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 96 127 73 100 52
Laveste vannstand 73 63 46 46 28
Avvik gult nivå -44 -13 -67 -40 -88
Avvik orange nivå -63 -32 -86 -59 -107
Avvik rødt nivå -80 -49 -103 -76 -124
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm