Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/09 kl 00 53 10 63 -
23/09 kl 01 57 7 64 -
23/09 kl 02 62 5 67 -
23/09 kl 03 66 5 71 -
23/09 kl 04 68 5 73 -
23/09 kl 05 66 4 70 -
23/09 kl 06 61 3 64 -
23/09 kl 07 56 1 57 -
23/09 kl 08 51 -1 50 -
23/09 kl 09 48 -2 46 -
23/09 kl 10 48 -1 47 -
23/09 kl 11 50 -1 49 -
23/09 kl 12 55 0 55 -
23/09 kl 13 60 1 61 -
23/09 kl 14 64 2 66 -
23/09 kl 15 68 2 70 -
23/09 kl 16 70 2 72 -
23/09 kl 17 69 1 70 -
23/09 kl 18 64 0 64 -
23/09 kl 19 58 0 58 -
23/09 kl 20 52 0 52 -
23/09 kl 21 49 1 50 -
23/09 kl 22 47 1 48 -
23/09 kl 23 49 2 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 96 127 73 100 52
Laveste vannstand 73 63 46 46 28
Avvik gult nivå -44 -13 -67 -40 -88
Avvik orange nivå -63 -32 -86 -59 -107
Avvik rødt nivå -80 -49 -103 -76 -124
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm