Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/09 kl 00 52 2 54 -
24/09 kl 01 55 2 57 -
24/09 kl 02 58 1 59 -
24/09 kl 03 62 -1 61 -
24/09 kl 04 66 -3 63 -
24/09 kl 05 66 -2 64 -
24/09 kl 06 63 0 63 -
24/09 kl 07 58 2 60 -
24/09 kl 08 54 5 59 -
24/09 kl 09 50 9 59 -
24/09 kl 10 49 14 63 -
24/09 kl 11 50 20 70 -
24/09 kl 12 54 26 80 -
24/09 kl 13 58 31 89 -
24/09 kl 14 61 34 95 -
24/09 kl 15 65 34 99 -
24/09 kl 16 68 32 100 -
24/09 kl 17 69 28 97 -
24/09 kl 18 65 23 88 -
24/09 kl 19 60 19 79 -
24/09 kl 20 55 14 69 -
24/09 kl 21 51 9 60 -
24/09 kl 22 49 2 51 -
24/09 kl 23 49 -3 46 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 96 127 73 100 52
Laveste vannstand 73 63 46 46 28
Avvik gult nivå -44 -13 -67 -40 -88
Avvik orange nivå -63 -32 -86 -59 -107
Avvik rødt nivå -80 -49 -103 -76 -124
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm