Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 51 -7 44 -
25/09 kl 01 55 -12 43 -
25/09 kl 02 57 -15 42 -
25/09 kl 03 60 -17 43 -
25/09 kl 04 63 -18 45 -
25/09 kl 05 65 -17 48 -
25/09 kl 06 64 -17 47 -
25/09 kl 07 60 -18 42 -
25/09 kl 08 56 -20 36 -
25/09 kl 09 52 -21 31 -
25/09 kl 10 50 -22 28 -
25/09 kl 11 50 -22 28 -
25/09 kl 12 53 -21 32 -
25/09 kl 13 58 -19 39 -
25/09 kl 14 61 -17 44 -
25/09 kl 15 63 -16 47 -
25/09 kl 16 66 -15 51 -
25/09 kl 17 68 -16 52 -
25/09 kl 18 67 -16 51 -
25/09 kl 19 62 -17 45 -
25/09 kl 20 57 -18 39 -
25/09 kl 21 53 -19 34 -
25/09 kl 22 50 -19 31 -
25/09 kl 23 49 -18 31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 96 127 73 100 52
Laveste vannstand 73 63 46 46 28
Avvik gult nivå -44 -13 -67 -40 -88
Avvik orange nivå -63 -32 -86 -59 -107
Avvik rødt nivå -80 -49 -103 -76 -124
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm