Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/09 kl 00 55 49 104 -
23/09 kl 01 84 51 135 -
23/09 kl 02 94 51 145 -
23/09 kl 03 83 49 132 -
23/09 kl 04 51 48 99 -
23/09 kl 05 7 47 54 -
23/09 kl 06 -36 47 11 -
23/09 kl 07 -72 46 -26 -
23/09 kl 08 -89 44 -45 -
23/09 kl 09 -84 45 -39 -
23/09 kl 10 -56 45 -11 -
23/09 kl 11 -13 45 32 -
23/09 kl 12 31 44 75 -
23/09 kl 13 68 42 110 -
23/09 kl 14 89 43 132 -
23/09 kl 15 88 44 132 -
23/09 kl 16 64 43 107 -
23/09 kl 17 24 41 65 -
23/09 kl 18 -20 41 21 -
23/09 kl 19 -58 40 -18 -
23/09 kl 20 -80 39 -41 -
23/09 kl 21 -80 35 -45 -
23/09 kl 22 -55 34 -21 -
23/09 kl 23 -12 34 22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 111 115 145 130 121
Laveste vannstand -28 -48 -45 -77 -103
Avvik gult nivå -59 -55 -25 -40 -49
Avvik orange nivå -75 -71 -41 -56 -65
Avvik rødt nivå -90 -86 -56 -71 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm