Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 9 14 23 -
25/09 kl 01 58 14 72 -
25/09 kl 02 95 13 108 -
25/09 kl 03 111 10 121 -
25/09 kl 04 101 8 109 -
25/09 kl 05 65 9 74 -
25/09 kl 06 13 7 20 -
25/09 kl 07 -39 5 -34 -
25/09 kl 08 -83 4 -79 -
25/09 kl 09 -107 4 -103 -
25/09 kl 10 -103 6 -97 -
25/09 kl 11 -71 6 -65 -
25/09 kl 12 -20 4 -16 -
25/09 kl 13 33 5 38 -
25/09 kl 14 78 5 83 -
25/09 kl 15 105 6 111 -
25/09 kl 16 106 5 111 -
25/09 kl 17 80 5 85 -
25/09 kl 18 34 8 42 -
25/09 kl 19 -17 8 -9 -
25/09 kl 20 -63 7 -56 -
25/09 kl 21 -91 4 -87 -
25/09 kl 22 -95 3 -92 -
25/09 kl 23 -68 4 -64 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 111 115 145 130 121
Laveste vannstand -28 -48 -45 -77 -103
Avvik gult nivå -59 -55 -25 -40 -49
Avvik orange nivå -75 -71 -41 -56 -65
Avvik rødt nivå -90 -86 -56 -71 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm