Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/09 kl 01 237 39 276 269
21/09 kl 02 221 40 261 256
21/09 kl 03 193 41 234 231
21/09 kl 04 160 42 202 199
21/09 kl 05 128 42 170 168
21/09 kl 06 105 40 145 146
21/09 kl 07 98 39 137 139
21/09 kl 08 108 39 147 149
21/09 kl 09 133 40 173 173
21/09 kl 10 165 40 205 204
21/09 kl 11 198 40 238 235
21/09 kl 12 222 39 261 259
21/09 kl 13 233 38 271 269
21/09 kl 14 226 39 265 264
21/09 kl 15 204 39 243 243
21/09 kl 16 172 37 209 -
21/09 kl 17 140 35 175 -
21/09 kl 18 114 36 150 -
21/09 kl 19 102 35 137 -
21/09 kl 20 108 34 142 -
21/09 kl 21 132 34 166 -
21/09 kl 22 166 32 198 -
21/09 kl 23 203 32 235 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 280 310 295 286
Laveste vannstand 137 117 120 88 62
Avvik gult nivå -59 -55 -25 -40 -49
Avvik orange nivå -75 -71 -41 -56 -65
Avvik rødt nivå -90 -86 -56 -71 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm