Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 00 233 32 265 -
22/09 kl 01 248 32 280 -
22/09 kl 02 245 32 277 -
22/09 kl 03 222 31 253 -
22/09 kl 04 187 31 218 -
22/09 kl 05 148 31 179 -
22/09 kl 06 113 30 143 -
22/09 kl 07 91 31 122 -
22/09 kl 08 87 30 117 -
22/09 kl 09 105 28 133 -
22/09 kl 10 138 28 166 -
22/09 kl 11 177 27 204 -
22/09 kl 12 213 29 242 -
22/09 kl 13 238 29 267 -
22/09 kl 14 244 30 274 -
22/09 kl 15 231 32 263 -
22/09 kl 16 201 34 235 -
22/09 kl 17 163 38 201 -
22/09 kl 18 126 39 165 -
22/09 kl 19 99 42 141 -
22/09 kl 20 91 45 136 -
22/09 kl 21 105 46 151 -
22/09 kl 22 138 48 186 -
22/09 kl 23 180 49 229 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 280 310 295 286
Laveste vannstand 137 117 120 88 62
Avvik gult nivå -59 -55 -25 -40 -49
Avvik orange nivå -75 -71 -41 -56 -65
Avvik rødt nivå -90 -86 -56 -71 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm