Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/09 kl 00 220 49 269 -
23/09 kl 01 249 51 300 -
23/09 kl 02 259 51 310 -
23/09 kl 03 248 49 297 -
23/09 kl 04 216 48 264 -
23/09 kl 05 172 47 219 -
23/09 kl 06 129 47 176 -
23/09 kl 07 93 46 139 -
23/09 kl 08 76 44 120 -
23/09 kl 09 81 45 126 -
23/09 kl 10 109 45 154 -
23/09 kl 11 152 45 197 -
23/09 kl 12 196 44 240 -
23/09 kl 13 233 42 275 -
23/09 kl 14 254 43 297 -
23/09 kl 15 253 44 297 -
23/09 kl 16 229 43 272 -
23/09 kl 17 189 41 230 -
23/09 kl 18 145 41 186 -
23/09 kl 19 107 40 147 -
23/09 kl 20 85 39 124 -
23/09 kl 21 85 35 120 -
23/09 kl 22 110 34 144 -
23/09 kl 23 153 34 187 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 280 310 295 286
Laveste vannstand 137 117 120 88 62
Avvik gult nivå -59 -55 -25 -40 -49
Avvik orange nivå -75 -71 -41 -56 -65
Avvik rødt nivå -90 -86 -56 -71 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm