Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/09 kl 00 258 271 269 -
23/09 kl 01 290 304 300 -
23/09 kl 02 301 315 310 -
23/09 kl 03 290 301 297 -
23/09 kl 04 257 269 264 -
23/09 kl 05 213 224 219 -
23/09 kl 06 170 181 176 -
23/09 kl 07 134 145 139 -
23/09 kl 08 116 127 120 -
23/09 kl 09 121 132 126 -
23/09 kl 10 147 159 154 -
23/09 kl 11 190 202 197 -
23/09 kl 12 234 245 240 -
23/09 kl 13 271 282 275 -
23/09 kl 14 292 304 297 -
23/09 kl 15 290 304 297 -
23/09 kl 16 266 280 272 -
23/09 kl 17 226 240 230 -
23/09 kl 18 181 196 186 -
23/09 kl 19 141 156 147 -
23/09 kl 20 118 134 124 -
23/09 kl 21 117 133 120 -
23/09 kl 22 142 160 144 -
23/09 kl 23 185 203 187 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 281 315 314 301
Laveste vannstand 135 108 116 86 61
Avvik gult nivå -59 -54 -20 -21 -34
Avvik orange nivå -75 -70 -36 -37 -50
Avvik rødt nivå -90 -85 -51 -52 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm