Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
23/09 kl 00 - 269 262 261
23/09 kl 01 - 300 294 292
23/09 kl 02 - 310 305 302
23/09 kl 03 - 297 295 291
23/09 kl 04 - 264 263 259
23/09 kl 05 - 219 218 214
23/09 kl 06 - 176 176 172
23/09 kl 07 - 139 138 135
23/09 kl 08 - 120 120 118
23/09 kl 09 - 126 125 124
23/09 kl 10 - 154 154 152
23/09 kl 11 - 197 197 195
23/09 kl 12 - 240 240 239
23/09 kl 13 - 275 276 277
23/09 kl 14 - 297 298 300
23/09 kl 15 - 297 297 300
23/09 kl 16 - 272 273 276
23/09 kl 17 - 230 232 235
23/09 kl 18 - 186 188 190
23/09 kl 19 - 147 149 153
23/09 kl 20 - 124 126 131
23/09 kl 21 - 120 125 130
23/09 kl 22 - 144 150 154
23/09 kl 23 - 187 193 197

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 276 280 310 295 286
Max. fra modell: 20/09 12 276 279 305 303 291
Max. fra modell: 20/09 00 273 275 302 309 243
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm