Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/09 kl 00 38 51 49 -
23/09 kl 01 41 55 51 -
23/09 kl 02 42 56 51 -
23/09 kl 03 42 53 49 -
23/09 kl 04 41 53 48 -
23/09 kl 05 41 52 47 -
23/09 kl 06 41 52 47 -
23/09 kl 07 41 52 46 -
23/09 kl 08 40 51 44 -
23/09 kl 09 40 51 45 -
23/09 kl 10 38 50 45 -
23/09 kl 11 38 50 45 -
23/09 kl 12 38 49 44 -
23/09 kl 13 38 49 42 -
23/09 kl 14 38 50 43 -
23/09 kl 15 37 51 44 -
23/09 kl 16 37 51 43 -
23/09 kl 17 37 51 41 -
23/09 kl 18 36 51 41 -
23/09 kl 19 34 49 40 -
23/09 kl 20 33 49 39 -
23/09 kl 21 32 48 35 -
23/09 kl 22 32 50 34 -
23/09 kl 23 32 50 34 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 42 49 51 32 14
Laveste værets virkning 32 27 34 14 3
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm