Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/09 kl 00 200 32 232 -
24/09 kl 01 240 31 271 -
24/09 kl 02 264 28 292 -
24/09 kl 03 266 29 295 -
24/09 kl 04 243 29 272 -
24/09 kl 05 201 28 229 -
24/09 kl 06 151 27 178 -
24/09 kl 07 105 25 130 -
24/09 kl 08 74 25 99 -
24/09 kl 09 65 23 88 -
24/09 kl 10 82 21 103 -
24/09 kl 11 123 20 143 -
24/09 kl 12 173 19 192 -
24/09 kl 13 220 18 238 -
24/09 kl 14 253 17 270 -
24/09 kl 15 266 16 282 -
24/09 kl 16 253 17 270 -
24/09 kl 17 218 18 236 -
24/09 kl 18 170 17 187 -
24/09 kl 19 124 16 140 -
24/09 kl 20 89 16 105 -
24/09 kl 21 74 17 91 -
24/09 kl 22 86 16 102 -
24/09 kl 23 124 14 138 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 280 310 295 286
Laveste vannstand 137 117 120 88 62
Avvik gult nivå -59 -55 -25 -40 -49
Avvik orange nivå -75 -71 -41 -56 -65
Avvik rødt nivå -90 -86 -56 -71 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm