Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 174 14 188 -
25/09 kl 01 223 14 237 -
25/09 kl 02 260 13 273 -
25/09 kl 03 276 10 286 -
25/09 kl 04 266 8 274 -
25/09 kl 05 230 9 239 -
25/09 kl 06 178 7 185 -
25/09 kl 07 126 5 131 -
25/09 kl 08 82 4 86 -
25/09 kl 09 58 4 62 -
25/09 kl 10 62 6 68 -
25/09 kl 11 94 6 100 -
25/09 kl 12 145 4 149 -
25/09 kl 13 198 5 203 -
25/09 kl 14 243 5 248 -
25/09 kl 15 270 6 276 -
25/09 kl 16 271 5 276 -
25/09 kl 17 245 5 250 -
25/09 kl 18 199 8 207 -
25/09 kl 19 148 8 156 -
25/09 kl 20 102 7 109 -
25/09 kl 21 74 4 78 -
25/09 kl 22 70 3 73 -
25/09 kl 23 97 4 101 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 280 310 295 286
Laveste vannstand 137 117 120 88 62
Avvik gult nivå -59 -55 -25 -40 -49
Avvik orange nivå -75 -71 -41 -56 -65
Avvik rødt nivå -90 -86 -56 -71 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm