Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/09 kl 00 184 204 188 -
25/09 kl 01 234 252 237 -
25/09 kl 02 269 286 273 -
25/09 kl 03 283 301 286 -
25/09 kl 04 272 291 274 -
25/09 kl 05 238 256 239 -
25/09 kl 06 186 202 185 -
25/09 kl 07 133 148 131 -
25/09 kl 08 88 103 86 -
25/09 kl 09 61 77 62 -
25/09 kl 10 66 82 68 -
25/09 kl 11 98 112 100 -
25/09 kl 12 149 162 149 -
25/09 kl 13 203 216 203 -
25/09 kl 14 247 262 248 -
25/09 kl 15 273 290 276 -
25/09 kl 16 273 291 276 -
25/09 kl 17 246 265 250 -
25/09 kl 18 200 222 207 -
25/09 kl 19 149 171 156 -
25/09 kl 20 102 128 109 -
25/09 kl 21 72 103 78 -
25/09 kl 22 68 94 73 -
25/09 kl 23 95 122 101 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 281 315 314 301
Laveste vannstand 135 108 116 86 61
Avvik gult nivå -59 -54 -20 -21 -34
Avvik orange nivå -75 -70 -36 -37 -50
Avvik rødt nivå -90 -85 -51 -52 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm