Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
25/09 kl 00 - 188 192 195
25/09 kl 01 - 237 240 243
25/09 kl 02 - 273 277 -
25/09 kl 03 - 286 291 -
25/09 kl 04 - 274 278 -
25/09 kl 05 - 239 242 -
25/09 kl 06 - 185 187 -
25/09 kl 07 - 131 134 -
25/09 kl 08 - 86 88 -
25/09 kl 09 - 62 62 -
25/09 kl 10 - 68 67 -
25/09 kl 11 - 100 97 -
25/09 kl 12 - 149 148 -
25/09 kl 13 - 203 200 -
25/09 kl 14 - 248 - -
25/09 kl 15 - 276 - -
25/09 kl 16 - 276 - -
25/09 kl 17 - 250 - -
25/09 kl 18 - 207 - -
25/09 kl 19 - 156 - -
25/09 kl 20 - 109 - -
25/09 kl 21 - 78 - -
25/09 kl 22 - 73 - -
25/09 kl 23 - 101 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 276 280 310 295 286
Max. fra modell: 20/09 12 276 279 305 303 291
Max. fra modell: 20/09 00 273 275 302 309 243
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm