Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/09 kl 00 10 30 14 -
25/09 kl 01 11 29 14 -
25/09 kl 02 9 26 13 -
25/09 kl 03 7 25 10 -
25/09 kl 04 6 25 8 -
25/09 kl 05 8 26 9 -
25/09 kl 06 8 24 7 -
25/09 kl 07 7 22 5 -
25/09 kl 08 6 21 4 -
25/09 kl 09 3 19 4 -
25/09 kl 10 4 20 6 -
25/09 kl 11 4 18 6 -
25/09 kl 12 4 17 4 -
25/09 kl 13 5 18 5 -
25/09 kl 14 4 19 5 -
25/09 kl 15 3 20 6 -
25/09 kl 16 2 20 5 -
25/09 kl 17 1 20 5 -
25/09 kl 18 1 23 8 -
25/09 kl 19 1 23 8 -
25/09 kl 20 0 26 7 -
25/09 kl 21 -2 29 4 -
25/09 kl 22 -2 24 3 -
25/09 kl 23 -2 25 4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 42 49 51 32 14
Laveste værets virkning 32 27 34 14 3
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm