Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/09 kl 00 100 53 153 -
23/09 kl 01 71 50 121 -
23/09 kl 02 26 48 74 -
23/09 kl 03 -22 45 23 -
23/09 kl 04 -64 42 -22 -
23/09 kl 05 -91 39 -52 -
23/09 kl 06 -96 35 -61 -
23/09 kl 07 -78 33 -45 -
23/09 kl 08 -38 30 -8 -
23/09 kl 09 11 27 38 -
23/09 kl 10 58 23 81 -
23/09 kl 11 91 22 113 -
23/09 kl 12 100 20 120 -
23/09 kl 13 81 18 99 -
23/09 kl 14 41 15 56 -
23/09 kl 15 -7 13 6 -
23/09 kl 16 -51 12 -39 -
23/09 kl 17 -81 10 -71 -
23/09 kl 18 -89 8 -81 -
23/09 kl 19 -73 5 -68 -
23/09 kl 20 -34 5 -29 -
23/09 kl 21 17 5 22 -
23/09 kl 22 69 4 73 -
23/09 kl 23 106 4 110 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 111 157 153 118 139
Laveste vannstand -38 -50 -81 -111 -107
Avvik gult nivå -95 -49 -53 -88 -67
Avvik orange nivå -116 -70 -74 -109 -88
Avvik rødt nivå -135 -89 -93 -128 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm