Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/09 kl 01 183 56 239 231
21/09 kl 02 149 52 201 198
21/09 kl 03 122 49 171 166
21/09 kl 04 106 46 152 145
21/09 kl 05 107 45 152 144
21/09 kl 06 124 45 169 163
21/09 kl 07 155 47 202 194
21/09 kl 08 189 45 234 228
21/09 kl 09 220 42 262 260
21/09 kl 10 238 39 277 274
21/09 kl 11 239 38 277 270
21/09 kl 12 222 38 260 252
21/09 kl 13 192 36 228 224
21/09 kl 14 159 33 192 191
21/09 kl 15 131 28 159 154
21/09 kl 16 113 25 138 -
21/09 kl 17 111 24 135 -
21/09 kl 18 127 23 150 -
21/09 kl 19 159 23 182 -
21/09 kl 20 197 19 216 -
21/09 kl 21 233 20 253 -
21/09 kl 22 257 19 276 -
21/09 kl 23 263 21 284 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 284 330 326 291 312
Laveste vannstand 135 123 92 62 66
Avvik gult nivå -95 -49 -53 -88 -67
Avvik orange nivå -116 -70 -74 -109 -88
Avvik rødt nivå -135 -89 -93 -128 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm