Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 00 247 21 268 -
22/09 kl 01 213 22 235 -
22/09 kl 02 172 25 197 -
22/09 kl 03 132 27 159 -
22/09 kl 04 103 30 133 -
22/09 kl 05 90 33 123 -
22/09 kl 06 97 35 132 -
22/09 kl 07 124 36 160 -
22/09 kl 08 165 39 204 -
22/09 kl 09 206 41 247 -
22/09 kl 10 240 44 284 -
22/09 kl 11 257 47 304 -
22/09 kl 12 251 49 300 -
22/09 kl 13 223 51 274 -
22/09 kl 14 184 55 239 -
22/09 kl 15 144 60 204 -
22/09 kl 16 113 60 173 -
22/09 kl 17 97 59 156 -
22/09 kl 18 102 60 162 -
22/09 kl 19 128 61 189 -
22/09 kl 20 170 61 231 -
22/09 kl 21 216 59 275 -
22/09 kl 22 255 57 312 -
22/09 kl 23 276 54 330 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 284 330 326 291 312
Laveste vannstand 135 123 92 62 66
Avvik gult nivå -95 -49 -53 -88 -67
Avvik orange nivå -116 -70 -74 -109 -88
Avvik rødt nivå -135 -89 -93 -128 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm