Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/09 kl 00 273 53 326 -
23/09 kl 01 244 50 294 -
23/09 kl 02 199 48 247 -
23/09 kl 03 151 45 196 -
23/09 kl 04 109 42 151 -
23/09 kl 05 82 39 121 -
23/09 kl 06 77 35 112 -
23/09 kl 07 95 33 128 -
23/09 kl 08 135 30 165 -
23/09 kl 09 184 27 211 -
23/09 kl 10 231 23 254 -
23/09 kl 11 264 22 286 -
23/09 kl 12 273 20 293 -
23/09 kl 13 254 18 272 -
23/09 kl 14 214 15 229 -
23/09 kl 15 166 13 179 -
23/09 kl 16 122 12 134 -
23/09 kl 17 92 10 102 -
23/09 kl 18 84 8 92 -
23/09 kl 19 100 5 105 -
23/09 kl 20 139 5 144 -
23/09 kl 21 190 5 195 -
23/09 kl 22 242 4 246 -
23/09 kl 23 279 4 283 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 284 330 326 291 312
Laveste vannstand 135 123 92 62 66
Avvik gult nivå -95 -49 -53 -88 -67
Avvik orange nivå -116 -70 -74 -109 -88
Avvik rødt nivå -135 -89 -93 -128 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm