Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/09 kl 00 319 343 326 -
23/09 kl 01 292 314 294 -
23/09 kl 02 248 271 247 -
23/09 kl 03 198 222 196 -
23/09 kl 04 151 175 151 -
23/09 kl 05 121 143 121 -
23/09 kl 06 114 136 112 -
23/09 kl 07 130 155 128 -
23/09 kl 08 169 195 165 -
23/09 kl 09 214 241 211 -
23/09 kl 10 254 284 254 -
23/09 kl 11 283 315 286 -
23/09 kl 12 291 324 293 -
23/09 kl 13 272 306 272 -
23/09 kl 14 231 266 229 -
23/09 kl 15 177 213 179 -
23/09 kl 16 130 166 134 -
23/09 kl 17 96 131 102 -
23/09 kl 18 89 124 92 -
23/09 kl 19 104 138 105 -
23/09 kl 20 142 175 144 -
23/09 kl 21 190 223 195 -
23/09 kl 22 239 270 246 -
23/09 kl 23 275 305 283 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 288 348 343 314 330
Laveste vannstand 129 118 89 61 50
Avvik gult nivå -91 -31 -36 -65 -49
Avvik orange nivå -112 -52 -57 -86 -70
Avvik rødt nivå -131 -71 -76 -105 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm