Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
23/09 kl 00 - 326 337 341
23/09 kl 01 - 294 305 310
23/09 kl 02 - 247 258 264
23/09 kl 03 - 196 204 213
23/09 kl 04 - 151 158 169
23/09 kl 05 - 121 128 139
23/09 kl 06 - 112 119 132
23/09 kl 07 - 128 135 150
23/09 kl 08 - 165 172 186
23/09 kl 09 - 211 219 232
23/09 kl 10 - 254 262 274
23/09 kl 11 - 286 292 305
23/09 kl 12 - 293 298 313
23/09 kl 13 - 272 277 289
23/09 kl 14 - 229 236 245
23/09 kl 15 - 179 184 192
23/09 kl 16 - 134 139 147
23/09 kl 17 - 102 105 114
23/09 kl 18 - 92 95 105
23/09 kl 19 - 105 109 117
23/09 kl 20 - 144 147 154
23/09 kl 21 - 195 197 204
23/09 kl 22 - 246 248 256
23/09 kl 23 - 283 284 293

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 284 330 326 291 312
Max. fra modell: 20/09 12 282 339 337 294 305
Max. fra modell: 20/09 00 279 342 341 304 305
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm