Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/09 kl 00 46 70 53 -
23/09 kl 01 48 70 50 -
23/09 kl 02 49 72 48 -
23/09 kl 03 47 71 45 -
23/09 kl 04 42 66 42 -
23/09 kl 05 39 61 39 -
23/09 kl 06 37 59 35 -
23/09 kl 07 35 60 33 -
23/09 kl 08 34 60 30 -
23/09 kl 09 30 57 27 -
23/09 kl 10 23 53 23 -
23/09 kl 11 19 51 22 -
23/09 kl 12 18 51 20 -
23/09 kl 13 18 52 18 -
23/09 kl 14 17 52 15 -
23/09 kl 15 11 47 13 -
23/09 kl 16 8 44 12 -
23/09 kl 17 4 39 10 -
23/09 kl 18 5 40 8 -
23/09 kl 19 4 38 5 -
23/09 kl 20 3 36 5 -
23/09 kl 21 0 33 5 -
23/09 kl 22 -3 28 4 -
23/09 kl 23 -4 26 4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 56 61 53 8 15
Laveste værets virkning 19 21 4 -3 -7
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm