Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/09 kl 00 290 1 291 -
24/09 kl 01 273 0 273 -
24/09 kl 02 230 0 230 -
24/09 kl 03 176 0 176 -
24/09 kl 04 124 0 124 -
24/09 kl 05 84 -1 83 -
24/09 kl 06 65 -3 62 -
24/09 kl 07 71 -3 68 -
24/09 kl 08 104 -1 103 -
24/09 kl 09 156 1 157 -
24/09 kl 10 212 1 213 -
24/09 kl 11 260 -3 257 -
24/09 kl 12 285 -2 283 -
24/09 kl 13 280 1 281 -
24/09 kl 14 246 7 253 -
24/09 kl 15 194 7 201 -
24/09 kl 16 141 2 143 -
24/09 kl 17 98 0 98 -
24/09 kl 18 76 3 79 -
24/09 kl 19 78 8 86 -
24/09 kl 20 109 8 117 -
24/09 kl 21 160 5 165 -
24/09 kl 22 219 3 222 -
24/09 kl 23 269 5 274 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 284 330 326 291 312
Laveste vannstand 135 123 92 62 66
Avvik gult nivå -95 -49 -53 -88 -67
Avvik orange nivå -116 -70 -74 -109 -88
Avvik rødt nivå -135 -89 -93 -128 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm