Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 298 8 306 -
25/09 kl 01 296 7 303 -
25/09 kl 02 262 5 267 -
25/09 kl 03 206 2 208 -
25/09 kl 04 147 5 152 -
25/09 kl 05 96 7 103 -
25/09 kl 06 63 10 73 -
25/09 kl 07 56 10 66 -
25/09 kl 08 77 13 90 -
25/09 kl 09 124 14 138 -
25/09 kl 10 184 14 198 -
25/09 kl 11 243 15 258 -
25/09 kl 12 285 15 300 -
25/09 kl 13 297 15 312 -
25/09 kl 14 275 14 289 -
25/09 kl 15 226 12 238 -
25/09 kl 16 168 10 178 -
25/09 kl 17 114 7 121 -
25/09 kl 18 78 3 81 -
25/09 kl 19 66 0 66 -
25/09 kl 20 83 -3 80 -
25/09 kl 21 127 -4 123 -
25/09 kl 22 187 -5 182 -
25/09 kl 23 249 -7 242 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 284 330 326 291 312
Laveste vannstand 135 123 92 62 66
Avvik gult nivå -95 -49 -53 -88 -67
Avvik orange nivå -116 -70 -74 -109 -88
Avvik rødt nivå -135 -89 -93 -128 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm