Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 00 20 35 55 -
22/09 kl 01 -11 34 23 -
22/09 kl 02 -40 35 -5 -
22/09 kl 03 -58 37 -21 -
22/09 kl 04 -60 36 -24 -
22/09 kl 05 -48 37 -11 -
22/09 kl 06 -23 38 15 -
22/09 kl 07 8 38 46 -
22/09 kl 08 38 39 77 -
22/09 kl 09 59 39 98 -
22/09 kl 10 64 40 104 -
22/09 kl 11 53 41 94 -
22/09 kl 12 30 43 73 -
22/09 kl 13 0 42 42 -
22/09 kl 14 -28 43 15 -
22/09 kl 15 -48 41 -7 -
22/09 kl 16 -53 42 -11 -
22/09 kl 17 -42 40 -2 -
22/09 kl 18 -18 41 23 -
22/09 kl 19 14 40 54 -
22/09 kl 20 47 39 86 -
22/09 kl 21 71 39 110 -
22/09 kl 22 78 37 115 -
22/09 kl 23 68 36 104 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 101 115 86 94 98
Laveste vannstand -9 -24 -60 -80 -80
Avvik gult nivå -51 -37 -66 -58 -54
Avvik orange nivå -66 -52 -81 -73 -69
Avvik rødt nivå -79 -65 -94 -86 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm