Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
22/09 kl 00 - 55 51 53
22/09 kl 01 - 23 21 22
22/09 kl 02 - -5 -8 -6
22/09 kl 03 - -21 -25 -24
22/09 kl 04 - -24 -28 -26
22/09 kl 05 - -11 -14 -14
22/09 kl 06 - 15 11 12
22/09 kl 07 - 46 43 44
22/09 kl 08 - 77 75 76
22/09 kl 09 - 98 96 98
22/09 kl 10 - 104 103 106
22/09 kl 11 - 94 93 97
22/09 kl 12 - 73 74 78
22/09 kl 13 - 42 43 48
22/09 kl 14 - 15 16 23
22/09 kl 15 - -7 -4 4
22/09 kl 16 - -11 -8 0
22/09 kl 17 - -2 2 11
22/09 kl 18 - 23 26 35
22/09 kl 19 - 54 57 68
22/09 kl 20 - 86 89 101
22/09 kl 21 - 110 115 125
22/09 kl 22 - 115 120 130
22/09 kl 23 - 104 108 118

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 101 115 86 94 98
Max. fra modell: 20/09 12 95 120 85 95 92
Max. fra modell: 20/09 00 98 130 91 91 78
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm