Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/09 kl 01 103 46 149 147
21/09 kl 02 85 43 128 130
21/09 kl 03 79 46 125 122
21/09 kl 04 86 44 130 127
21/09 kl 05 104 42 146 143
21/09 kl 06 129 43 172 167
21/09 kl 07 154 42 196 188
21/09 kl 08 175 39 214 210
21/09 kl 09 183 39 222 219
21/09 kl 10 179 38 217 213
21/09 kl 11 163 39 202 196
21/09 kl 12 139 35 174 171
21/09 kl 13 115 37 152 146
21/09 kl 14 95 36 131 124
21/09 kl 15 87 34 121 117
21/09 kl 16 91 34 125 -
21/09 kl 17 108 34 142 -
21/09 kl 18 133 35 168 -
21/09 kl 19 162 33 195 -
21/09 kl 20 186 35 221 -
21/09 kl 21 197 34 231 -
21/09 kl 22 194 35 229 -
21/09 kl 23 177 35 212 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 231 245 216 224 228
Laveste vannstand 121 106 70 50 50
Avvik gult nivå -51 -37 -66 -58 -54
Avvik orange nivå -66 -52 -81 -73 -69
Avvik rødt nivå -79 -65 -94 -86 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm