Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
21/09 kl 00 174 - 176 179
21/09 kl 01 147 149 150 151
21/09 kl 02 130 128 129 132
21/09 kl 03 122 125 126 127
21/09 kl 04 127 130 131 132
21/09 kl 05 143 146 147 147
21/09 kl 06 167 172 172 172
21/09 kl 07 188 196 195 195
21/09 kl 08 210 214 213 211
21/09 kl 09 219 222 220 220
21/09 kl 10 213 217 216 214
21/09 kl 11 196 202 199 197
21/09 kl 12 171 174 172 170
21/09 kl 13 146 152 148 147
21/09 kl 14 124 131 127 128
21/09 kl 15 117 121 117 117
21/09 kl 16 - 125 123 123
21/09 kl 17 - 142 138 138
21/09 kl 18 - 168 164 163
21/09 kl 19 - 195 190 191
21/09 kl 20 - 221 215 217
21/09 kl 21 - 231 225 228
21/09 kl 22 - 229 223 226
21/09 kl 23 - 212 208 209

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 231 245 216 224 228
Max. fra modell: 20/09 12 225 250 215 225 222
Max. fra modell: 20/09 00 228 260 221 221 208
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm