Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 00 150 35 185 -
22/09 kl 01 119 34 153 -
22/09 kl 02 90 35 125 -
22/09 kl 03 72 37 109 -
22/09 kl 04 70 36 106 -
22/09 kl 05 82 37 119 -
22/09 kl 06 107 38 145 -
22/09 kl 07 138 38 176 -
22/09 kl 08 168 39 207 -
22/09 kl 09 189 39 228 -
22/09 kl 10 194 40 234 -
22/09 kl 11 183 41 224 -
22/09 kl 12 160 43 203 -
22/09 kl 13 130 42 172 -
22/09 kl 14 102 43 145 -
22/09 kl 15 82 41 123 -
22/09 kl 16 77 42 119 -
22/09 kl 17 88 40 128 -
22/09 kl 18 112 41 153 -
22/09 kl 19 144 40 184 -
22/09 kl 20 177 39 216 -
22/09 kl 21 201 39 240 -
22/09 kl 22 208 37 245 -
22/09 kl 23 198 36 234 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 231 245 216 224 228
Laveste vannstand 121 106 70 50 50
Avvik gult nivå -51 -37 -66 -58 -54
Avvik orange nivå -66 -52 -81 -73 -69
Avvik rødt nivå -79 -65 -94 -86 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm