Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/09 kl 00 181 196 185 -
22/09 kl 01 152 169 153 -
22/09 kl 02 120 137 125 -
22/09 kl 03 106 119 109 -
22/09 kl 04 102 115 106 -
22/09 kl 05 116 127 119 -
22/09 kl 06 141 151 145 -
22/09 kl 07 173 182 176 -
22/09 kl 08 204 213 207 -
22/09 kl 09 225 235 228 -
22/09 kl 10 232 240 234 -
22/09 kl 11 221 231 224 -
22/09 kl 12 200 209 203 -
22/09 kl 13 168 178 172 -
22/09 kl 14 142 153 145 -
22/09 kl 15 122 133 123 -
22/09 kl 16 117 129 119 -
22/09 kl 17 128 140 128 -
22/09 kl 18 152 165 153 -
22/09 kl 19 183 196 184 -
22/09 kl 20 215 229 216 -
22/09 kl 21 238 252 240 -
22/09 kl 22 244 257 245 -
22/09 kl 23 231 245 234 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 236 257 224 246 252
Laveste vannstand 118 102 65 44 36
Avvik gult nivå -46 -25 -58 -36 -30
Avvik orange nivå -61 -40 -73 -51 -45
Avvik rødt nivå -74 -53 -86 -64 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm