Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
22/09 kl 00 - 185 181 183
22/09 kl 01 - 153 151 152
22/09 kl 02 - 125 122 124
22/09 kl 03 - 109 105 106
22/09 kl 04 - 106 102 104
22/09 kl 05 - 119 116 116
22/09 kl 06 - 145 141 142
22/09 kl 07 - 176 173 174
22/09 kl 08 - 207 205 206
22/09 kl 09 - 228 226 228
22/09 kl 10 - 234 233 236
22/09 kl 11 - 224 223 227
22/09 kl 12 - 203 204 208
22/09 kl 13 - 172 173 178
22/09 kl 14 - 145 146 153
22/09 kl 15 - 123 126 134
22/09 kl 16 - 119 122 130
22/09 kl 17 - 128 132 141
22/09 kl 18 - 153 156 165
22/09 kl 19 - 184 187 198
22/09 kl 20 - 216 219 231
22/09 kl 21 - 240 245 255
22/09 kl 22 - 245 250 260
22/09 kl 23 - 234 238 248

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 231 245 216 224 228
Max. fra modell: 20/09 12 225 250 215 225 222
Max. fra modell: 20/09 00 228 260 221 221 208
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm