Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/09 kl 00 31 46 35 -
22/09 kl 01 33 50 34 -
22/09 kl 02 30 47 35 -
22/09 kl 03 34 47 37 -
22/09 kl 04 32 45 36 -
22/09 kl 05 34 45 37 -
22/09 kl 06 34 44 38 -
22/09 kl 07 35 44 38 -
22/09 kl 08 36 45 39 -
22/09 kl 09 36 46 39 -
22/09 kl 10 38 46 40 -
22/09 kl 11 38 48 41 -
22/09 kl 12 40 49 43 -
22/09 kl 13 38 48 42 -
22/09 kl 14 40 51 43 -
22/09 kl 15 40 51 41 -
22/09 kl 16 40 52 42 -
22/09 kl 17 40 52 40 -
22/09 kl 18 40 53 41 -
22/09 kl 19 39 52 40 -
22/09 kl 20 38 52 39 -
22/09 kl 21 37 51 39 -
22/09 kl 22 36 49 37 -
22/09 kl 23 33 47 36 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 46 43 33 0 15
Laveste værets virkning 33 34 0 -8 -10
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm