Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/09 kl 00 173 33 206 -
23/09 kl 01 138 32 170 -
23/09 kl 02 102 30 132 -
23/09 kl 03 73 27 100 -
23/09 kl 04 60 26 86 -
23/09 kl 05 64 23 87 -
23/09 kl 06 85 20 105 -
23/09 kl 07 118 17 135 -
23/09 kl 08 155 15 170 -
23/09 kl 09 187 13 200 -
23/09 kl 10 203 11 214 -
23/09 kl 11 201 10 211 -
23/09 kl 12 182 8 190 -
23/09 kl 13 150 7 157 -
23/09 kl 14 115 5 120 -
23/09 kl 15 84 4 88 -
23/09 kl 16 68 2 70 -
23/09 kl 17 71 1 72 -
23/09 kl 18 90 1 91 -
23/09 kl 19 123 1 124 -
23/09 kl 20 161 1 162 -
23/09 kl 21 196 0 196 -
23/09 kl 22 216 0 216 -
23/09 kl 23 215 0 215 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 231 245 216 224 228
Laveste vannstand 121 106 70 50 50
Avvik gult nivå -51 -37 -66 -58 -54
Avvik orange nivå -66 -52 -81 -73 -69
Avvik rødt nivå -79 -65 -94 -86 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm