Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
23/09 kl 00 - 206 211 221
23/09 kl 01 - 170 174 182
23/09 kl 02 - 132 135 143
23/09 kl 03 - 100 103 111
23/09 kl 04 - 86 89 95
23/09 kl 05 - 87 90 95
23/09 kl 06 - 105 108 113
23/09 kl 07 - 135 139 142
23/09 kl 08 - 170 173 177
23/09 kl 09 - 200 202 207
23/09 kl 10 - 214 215 220
23/09 kl 11 - 211 211 215
23/09 kl 12 - 190 191 193
23/09 kl 13 - 157 157 161
23/09 kl 14 - 120 121 123
23/09 kl 15 - 88 87 91
23/09 kl 16 - 70 71 74
23/09 kl 17 - 72 72 76
23/09 kl 18 - 91 90 95
23/09 kl 19 - 124 123 127
23/09 kl 20 - 162 161 166
23/09 kl 21 - 196 195 200
23/09 kl 22 - 216 215 221
23/09 kl 23 - 215 215 221

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 231 245 216 224 228
Max. fra modell: 20/09 12 225 250 215 225 222
Max. fra modell: 20/09 00 228 260 221 221 208
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm