Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/09 kl 00 195 0 195 -
24/09 kl 01 161 0 161 -
24/09 kl 02 121 -1 120 -
24/09 kl 03 82 -1 81 -
24/09 kl 04 57 -3 54 -
24/09 kl 05 52 -2 50 -
24/09 kl 06 65 -2 63 -
24/09 kl 07 95 -3 92 -
24/09 kl 08 135 -6 129 -
24/09 kl 09 176 -7 169 -
24/09 kl 10 205 -7 198 -
24/09 kl 11 213 -6 207 -
24/09 kl 12 201 -6 195 -
24/09 kl 13 172 -8 164 -
24/09 kl 14 134 -7 127 -
24/09 kl 15 95 -8 87 -
24/09 kl 16 68 -7 61 -
24/09 kl 17 60 -7 53 -
24/09 kl 18 71 -7 64 -
24/09 kl 19 100 -6 94 -
24/09 kl 20 140 -4 136 -
24/09 kl 21 183 -2 181 -
24/09 kl 22 215 -2 213 -
24/09 kl 23 226 -2 224 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 231 245 216 224 228
Laveste vannstand 121 106 70 50 50
Avvik gult nivå -51 -37 -66 -58 -54
Avvik orange nivå -66 -52 -81 -73 -69
Avvik rødt nivå -79 -65 -94 -86 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm