Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
24/09 kl 00 - 195 194 200
24/09 kl 01 - 161 159 167
24/09 kl 02 - 120 118 126
24/09 kl 03 - 81 80 88
24/09 kl 04 - 54 55 61
24/09 kl 05 - 50 49 56
24/09 kl 06 - 63 61 68
24/09 kl 07 - 92 89 97
24/09 kl 08 - 129 128 136
24/09 kl 09 - 169 169 176
24/09 kl 10 - 198 196 204
24/09 kl 11 - 207 204 211
24/09 kl 12 - 195 192 198
24/09 kl 13 - 164 162 168
24/09 kl 14 - 127 125 130
24/09 kl 15 - 87 84 89
24/09 kl 16 - 61 58 62
24/09 kl 17 - 53 50 53
24/09 kl 18 - 64 63 63
24/09 kl 19 - 94 92 91
24/09 kl 20 - 136 132 131
24/09 kl 21 - 181 179 176
24/09 kl 22 - 213 212 207
24/09 kl 23 - 224 225 221

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 231 245 216 224 228
Max. fra modell: 20/09 12 225 250 215 225 222
Max. fra modell: 20/09 00 228 260 221 221 208
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm