Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 214 1 215 -
25/09 kl 01 184 2 186 -
25/09 kl 02 143 4 147 -
25/09 kl 03 99 5 104 -
25/09 kl 04 63 8 71 -
25/09 kl 05 46 13 59 -
25/09 kl 06 51 13 64 -
25/09 kl 07 74 15 89 -
25/09 kl 08 112 15 127 -
25/09 kl 09 158 14 172 -
25/09 kl 10 198 13 211 -
25/09 kl 11 218 10 228 -
25/09 kl 12 215 10 225 -
25/09 kl 13 193 8 201 -
25/09 kl 14 156 4 160 -
25/09 kl 15 114 2 116 -
25/09 kl 16 76 -2 74 -
25/09 kl 17 56 -5 51 -
25/09 kl 18 57 -7 50 -
25/09 kl 19 79 -8 71 -
25/09 kl 20 116 -8 108 -
25/09 kl 21 162 -10 152 -
25/09 kl 22 205 -10 195 -
25/09 kl 23 229 -9 220 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 231 245 216 224 228
Laveste vannstand 121 106 70 50 50
Avvik gult nivå -51 -37 -66 -58 -54
Avvik orange nivå -66 -52 -81 -73 -69
Avvik rødt nivå -79 -65 -94 -86 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm