Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
25/09 kl 00 - 215 214 208
25/09 kl 01 - 186 185 180
25/09 kl 02 - 147 148 -
25/09 kl 03 - 104 105 -
25/09 kl 04 - 71 70 -
25/09 kl 05 - 59 54 -
25/09 kl 06 - 64 60 -
25/09 kl 07 - 89 83 -
25/09 kl 08 - 127 121 -
25/09 kl 09 - 172 165 -
25/09 kl 10 - 211 203 -
25/09 kl 11 - 228 222 -
25/09 kl 12 - 225 218 -
25/09 kl 13 - 201 193 -
25/09 kl 14 - 160 - -
25/09 kl 15 - 116 - -
25/09 kl 16 - 74 - -
25/09 kl 17 - 51 - -
25/09 kl 18 - 50 - -
25/09 kl 19 - 71 - -
25/09 kl 20 - 108 - -
25/09 kl 21 - 152 - -
25/09 kl 22 - 195 - -
25/09 kl 23 - 220 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 231 245 216 224 228
Max. fra modell: 20/09 12 225 250 215 225 222
Max. fra modell: 20/09 00 228 260 221 221 208
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm