Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/09 kl 01 -29 34 5 4
21/09 kl 02 -40 30 -10 -6
21/09 kl 03 -42 32 -10 -9
21/09 kl 04 -33 35 2 0
21/09 kl 05 -14 35 21 14
21/09 kl 06 8 33 41 38
21/09 kl 07 30 29 59 61
21/09 kl 08 44 31 75 77
21/09 kl 09 48 32 80 82
21/09 kl 10 42 33 75 74
21/09 kl 11 26 33 59 58
21/09 kl 12 5 31 36 33
21/09 kl 13 -16 31 15 12
21/09 kl 14 -31 30 -1 -1
21/09 kl 15 -34 29 -5 -4
21/09 kl 16 -28 29 1 -
21/09 kl 17 -11 29 18 -
21/09 kl 18 11 29 40 -
21/09 kl 19 35 31 66 -
21/09 kl 20 52 30 82 -
21/09 kl 21 57 29 86 -
21/09 kl 22 51 30 81 -
21/09 kl 23 34 30 64 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 86 100 75 87 75
Laveste vannstand -10 -12 -49 -68 -77
Avvik gult nivå -50 -36 -61 -49 -61
Avvik orange nivå -62 -48 -73 -61 -73
Avvik rødt nivå -72 -58 -83 -71 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm