Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
21/09 kl 01 5 5 5 4
21/09 kl 02 -11 -9 -10 -6
21/09 kl 03 -12 -8 -10 -9
21/09 kl 04 -2 3 2 0
21/09 kl 05 21 26 21 14
21/09 kl 06 39 45 41 38
21/09 kl 07 54 64 59 61
21/09 kl 08 69 79 75 77
21/09 kl 09 75 81 80 82
21/09 kl 10 71 78 75 74
21/09 kl 11 55 62 59 58
21/09 kl 12 33 37 36 33
21/09 kl 13 10 16 15 12
21/09 kl 14 -6 2 -1 -1
21/09 kl 15 -8 -2 -5 -4
21/09 kl 16 0 4 1 -
21/09 kl 17 16 22 18 -
21/09 kl 18 36 43 40 -
21/09 kl 19 61 70 66 -
21/09 kl 20 76 84 82 -
21/09 kl 21 78 91 86 -
21/09 kl 22 74 84 81 -
21/09 kl 23 57 68 64 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 91 107 80 122 114
Laveste vannstand -12 -19 -53 -79 -91
Avvik gult nivå -45 -29 -56 -14 -22
Avvik orange nivå -57 -41 -68 -26 -34
Avvik rødt nivå -67 -51 -78 -36 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm