Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
21/09 kl 00 25 - 31 31
21/09 kl 01 4 5 5 5
21/09 kl 02 -6 -10 -9 -9
21/09 kl 03 -9 -10 -10 -9
21/09 kl 04 0 2 2 1
21/09 kl 05 14 21 20 19
21/09 kl 06 38 41 40 40
21/09 kl 07 61 59 57 57
21/09 kl 08 77 75 72 71
21/09 kl 09 82 80 77 75
21/09 kl 10 74 75 72 70
21/09 kl 11 58 59 56 56
21/09 kl 12 33 36 33 34
21/09 kl 13 12 15 11 10
21/09 kl 14 -1 -1 -5 -7
21/09 kl 15 -4 -5 -8 -10
21/09 kl 16 - 1 -2 -4
21/09 kl 17 - 18 14 12
21/09 kl 18 - 40 33 32
21/09 kl 19 - 66 58 58
21/09 kl 20 - 82 75 75
21/09 kl 21 - 86 79 79
21/09 kl 22 - 81 74 74
21/09 kl 23 - 64 58 57

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 86 100 75 87 75
Max. fra modell: 20/09 12 79 100 75 94 83
Max. fra modell: 20/09 00 79 107 80 80 67
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm