Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 00 9 36 45 -
22/09 kl 01 -18 37 19 -
22/09 kl 02 -40 38 -2 -
22/09 kl 03 -51 39 -12 -
22/09 kl 04 -48 38 -10 -
22/09 kl 05 -34 41 7 -
22/09 kl 06 -10 41 31 -
22/09 kl 07 18 41 59 -
22/09 kl 08 42 42 84 -
22/09 kl 09 56 42 98 -
22/09 kl 10 56 44 100 -
22/09 kl 11 44 47 91 -
22/09 kl 12 22 45 67 -
22/09 kl 13 -4 44 40 -
22/09 kl 14 -28 39 11 -
22/09 kl 15 -42 40 -2 -
22/09 kl 16 -42 41 -1 -
22/09 kl 17 -29 39 10 -
22/09 kl 18 -6 37 31 -
22/09 kl 19 22 32 54 -
22/09 kl 20 48 28 76 -
22/09 kl 21 64 28 92 -
22/09 kl 22 65 26 91 -
22/09 kl 23 52 24 76 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 86 100 75 87 75
Laveste vannstand -10 -12 -49 -68 -77
Avvik gult nivå -50 -36 -61 -49 -61
Avvik orange nivå -62 -48 -73 -61 -73
Avvik rødt nivå -72 -58 -83 -71 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm