Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/09 kl 00 36 48 45 -
22/09 kl 01 10 21 19 -
22/09 kl 02 -9 0 -2 -
22/09 kl 03 -19 -11 -12 -
22/09 kl 04 -17 -9 -10 -
22/09 kl 05 1 10 7 -
22/09 kl 06 27 38 31 -
22/09 kl 07 54 66 59 -
22/09 kl 08 80 91 84 -
22/09 kl 09 95 105 98 -
22/09 kl 10 97 107 100 -
22/09 kl 11 87 98 91 -
22/09 kl 12 65 75 67 -
22/09 kl 13 38 49 40 -
22/09 kl 14 12 22 11 -
22/09 kl 15 -2 8 -2 -
22/09 kl 16 0 9 -1 -
22/09 kl 17 8 19 10 -
22/09 kl 18 28 39 31 -
22/09 kl 19 54 64 54 -
22/09 kl 20 75 87 76 -
22/09 kl 21 89 100 92 -
22/09 kl 22 87 98 91 -
22/09 kl 23 73 83 76 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 91 107 80 122 114
Laveste vannstand -12 -19 -53 -79 -91
Avvik gult nivå -45 -29 -56 -14 -22
Avvik orange nivå -57 -41 -68 -26 -34
Avvik rødt nivå -67 -51 -78 -36 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm