Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
22/09 kl 00 - 45 37 38
22/09 kl 01 - 19 12 16
22/09 kl 02 - -2 -7 -1
22/09 kl 03 - -12 -15 -9
22/09 kl 04 - -10 -12 -7
22/09 kl 05 - 7 5 11
22/09 kl 06 - 31 30 37
22/09 kl 07 - 59 59 66
22/09 kl 08 - 84 84 91
22/09 kl 09 - 98 97 104
22/09 kl 10 - 100 100 107
22/09 kl 11 - 91 92 99
22/09 kl 12 - 67 70 77
22/09 kl 13 - 40 45 52
22/09 kl 14 - 11 17 23
22/09 kl 15 - -2 3 7
22/09 kl 16 - -1 2 8
22/09 kl 17 - 10 14 20
22/09 kl 18 - 31 36 40
22/09 kl 19 - 54 60 63
22/09 kl 20 - 76 83 85
22/09 kl 21 - 92 96 99
22/09 kl 22 - 91 95 95
22/09 kl 23 - 76 78 80

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 86 100 75 87 75
Max. fra modell: 20/09 12 79 100 75 94 83
Max. fra modell: 20/09 00 79 107 80 80 67
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm