Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/09 kl 00 29 19 48 -
23/09 kl 01 -2 14 12 -
23/09 kl 02 -33 13 -20 -
23/09 kl 03 -53 12 -41 -
23/09 kl 04 -59 11 -48 -
23/09 kl 05 -51 8 -43 -
23/09 kl 06 -29 4 -25 -
23/09 kl 07 1 5 6 -
23/09 kl 08 33 5 38 -
23/09 kl 09 57 6 63 -
23/09 kl 10 66 4 70 -
23/09 kl 11 60 2 62 -
23/09 kl 12 41 3 44 -
23/09 kl 13 12 5 17 -
23/09 kl 14 -19 5 -14 -
23/09 kl 15 -42 4 -38 -
23/09 kl 16 -51 2 -49 -
23/09 kl 17 -45 3 -42 -
23/09 kl 18 -25 4 -21 -
23/09 kl 19 5 4 9 -
23/09 kl 20 38 3 41 -
23/09 kl 21 63 1 64 -
23/09 kl 22 74 1 75 -
23/09 kl 23 68 2 70 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 86 100 75 87 75
Laveste vannstand -10 -12 -49 -68 -77
Avvik gult nivå -50 -36 -61 -49 -61
Avvik orange nivå -62 -48 -73 -61 -73
Avvik rødt nivå -72 -58 -83 -71 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm