Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/09 kl 00 47 57 48 -
23/09 kl 01 11 22 12 -
23/09 kl 02 -22 -13 -20 -
23/09 kl 03 -45 -33 -41 -
23/09 kl 04 -53 -41 -48 -
23/09 kl 05 -46 -36 -43 -
23/09 kl 06 -29 -17 -25 -
23/09 kl 07 -1 11 6 -
23/09 kl 08 31 43 38 -
23/09 kl 09 57 68 63 -
23/09 kl 10 67 77 70 -
23/09 kl 11 59 69 62 -
23/09 kl 12 40 49 44 -
23/09 kl 13 10 21 17 -
23/09 kl 14 -20 -10 -14 -
23/09 kl 15 -43 -32 -38 -
23/09 kl 16 -52 -42 -49 -
23/09 kl 17 -46 -36 -42 -
23/09 kl 18 -27 -16 -21 -
23/09 kl 19 3 14 9 -
23/09 kl 20 34 46 41 -
23/09 kl 21 58 70 64 -
23/09 kl 22 68 80 75 -
23/09 kl 23 62 74 70 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 91 107 80 122 114
Laveste vannstand -12 -19 -53 -79 -91
Avvik gult nivå -45 -29 -56 -14 -22
Avvik orange nivå -57 -41 -68 -26 -34
Avvik rødt nivå -67 -51 -78 -36 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm