Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/09 kl 00 18 28 19 -
23/09 kl 01 13 24 14 -
23/09 kl 02 11 20 13 -
23/09 kl 03 8 20 12 -
23/09 kl 04 6 18 11 -
23/09 kl 05 5 15 8 -
23/09 kl 06 0 12 4 -
23/09 kl 07 -2 10 5 -
23/09 kl 08 -2 10 5 -
23/09 kl 09 0 11 6 -
23/09 kl 10 1 11 4 -
23/09 kl 11 -1 9 2 -
23/09 kl 12 -1 8 3 -
23/09 kl 13 -2 9 5 -
23/09 kl 14 -1 9 5 -
23/09 kl 15 -1 10 4 -
23/09 kl 16 -1 9 2 -
23/09 kl 17 -1 9 3 -
23/09 kl 18 -2 9 4 -
23/09 kl 19 -2 9 4 -
23/09 kl 20 -4 8 3 -
23/09 kl 21 -5 7 1 -
23/09 kl 22 -6 6 1 -
23/09 kl 23 -6 6 2 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 35 47 19 8 9
Laveste værets virkning 29 24 1 -10 -16
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm