Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/09 kl 00 48 2 50 -
24/09 kl 01 17 0 17 -
24/09 kl 02 -19 -3 -22 -
24/09 kl 03 -49 -4 -53 -
24/09 kl 04 -65 -3 -68 -
24/09 kl 05 -64 -3 -67 -
24/09 kl 06 -47 -7 -54 -
24/09 kl 07 -17 -9 -26 -
24/09 kl 08 18 -10 8 -
24/09 kl 09 51 -9 42 -
24/09 kl 10 70 -8 62 -
24/09 kl 11 72 -8 64 -
24/09 kl 12 58 -7 51 -
24/09 kl 13 31 -5 26 -
24/09 kl 14 -4 -3 -7 -
24/09 kl 15 -36 -1 -37 -
24/09 kl 16 -55 0 -55 -
24/09 kl 17 -57 2 -55 -
24/09 kl 18 -42 4 -38 -
24/09 kl 19 -14 7 -7 -
24/09 kl 20 22 8 30 -
24/09 kl 21 56 8 64 -
24/09 kl 22 76 8 84 -
24/09 kl 23 79 8 87 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 86 100 75 87 75
Laveste vannstand -10 -12 -49 -68 -77
Avvik gult nivå -50 -36 -61 -49 -61
Avvik orange nivå -62 -48 -73 -61 -73
Avvik rødt nivå -72 -58 -83 -71 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm